Bộ sưu tập: Phiếu vải thời bao cấp

0
1173

Phiếu vải thời bao cấp với các định mức mỗi lần mua là 30cm, 20cm, thậm chí là 5cm! bây giờ, ra mất tiệm may, mấy miếng vải rộng 5cm có khi vứt đi mà nghĩ về thời đó, 5cm thì bao giờ mới đủ thành 1 cái áo nhỉ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here